Matematický klokan 2021/2022

V březnu se na naší škole konala soutěž Matematický klokan.

V kategorii Klokánek (4. a 5. ročníky) se úspěšným řešitelem mohl stát ten, kdo dosáhl alespoň 90 bodů.

Úspěšnými řešiteli jsou:

  1. místo – Jonáš Lienerth (5. A) 114 b.
  2. místo – Eva Rozsypalová (4. B) 110 b.
  3. místo – Eliška Rábová (5. B) 96 b.
  4. místo – Sebastian Jozef Hofbauer (5. A) 95 b.
  5. místo – Eliška Viskotová (5. B) 92b.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.