Konference projektu Erasmus+

Konference projektu  Erasmus+ 

Dne 1. prosince 2023 se na Sýpce konala konference v rámci projektu Erasmus +, který se zaměřuje na environmentální výchovu a ochranu přírody. Žáci ze ZŠ Hudcova Brno a ZŠ Gessayova Bratislava prezentovali své zkušenosti a poznatky z účasti v tomto odborném projektu.

Důraz byl kladen nejen na ekologické vzdělávání, ale také na vytváření mezinárodní  spolupráci mezi školami. Žáci zdůraznili sílu globálního spojení a potřebu sdílet osvědčené postupy v oblasti environmentální odpovědnosti. Celkově byla konference k projektu Erasmus + významným krokem směrem k udržitelnější budoucnosti a ukázala, jak může spolupráce mezi školami napomoci formování ekologicky uvědomělé generace. 

Mgr. Marta Chocholáčová