INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,

nabízíme Vám možnost přihlásit dítě do školní družiny.
V novém školním roce 2024/2025 bude družina k dispozici pro děti 1. – 4. tříd. Provoz družiny je od 6:15 – 7:45 a 11:40 – 17:00 hod.
V družině pro děti připravujeme různé aktivity v odděleních, mezi odděleními i v rámci celé ŠD. Kromě pravidelné zájmové a vzdělávací činnosti jsme zapojeni do programu Les ve škole, do činnosti denně zařazujeme pobyt venku, zajišťujeme odchody a příchody dětí do kroužků organizovaných školou a kroužků externích organizací. Předběžná nabídka družinových kroužků na školní rok 2024/2025 zahrnuje tyto kroužky: Zdravotnické činnosti, Tvořivou dílnu, Míčové hry, Klub deskových her, Keramiku, Přírodovědný kroužek. Upřesnění nabídky a přihlašování do kroužků proběhne na začátku září přes Edookit. K vyzvedávání dětí ze ŠD využíváme čipový systém Bellhop.

V případě zájmu o ŠD Vás prosím o vyplnění přihlášky, kterou najdete na webových stránkách naší školy v sekci Družina –> formuláře ŠD ke stažení –> přihláška do ŠD. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si přihlášku vyzvednout na vrátnici školy. Čitelně a pečlivě vyplněnou přihlášku přineste zpět do školy nejpozději do 7. 6. 2024. Odevzdat ji můžete na vrátnici od pondělí do pátku v čase 8:00 – 17:00 hod. Velmi prosím o dodržení termínu k odevzdání přihlášek, od počtu přihlášených dětí se odvíjí personální obsazení školní družiny, které nelze řešit až na začátku školního roku. Ze stejného důvodu prosím rodiče budoucích čtvrťáků, aby již nyní důkladně zvážili docházku svých dětí do ŠD v příštím školním roce, aby nedocházelo v průběhu září k jejich opětovnému odhlašování (z důvodu delšího vyučování i větší samostatnosti dětí). V září je možné dítě do ŠD přihlásit jen v případě, že bude volná kapacita v oddělení.

Poplatek za školní družinu je stanoven na 350,- Kč za měsíc.
Hradí se bezhotovostně na účet školy 6876410247/0100 ve dvou splátkách.

Splatnost je stanovena takto:
Za období září – prosinec 1 400,- Kč do 19. září 2024
Za období leden – červen 2 100,- Kč do 19. ledna 2025

Variabilní symbol: mají žáci v Edookitu (rodičům budoucích prvňáčků bude přidělen poslední týden v srpnu).
Specifický symbol: 500
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji za spolupráci,
Jana Kaštánková, vychovatelka ŠD.