Informace k zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 2.–9. tříd


Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok a tedy i školní docházka začíná letos ve středu 1. 9. 2021 následovně:

  • žáci 2.–9. ročníku začínají v 8.00 ve třídách (škola bude otevřena od 7:40),
  • žáci prvního stupně budou mít jednu vyučovací hodinu (konec v 8:45),
  • žáci druhého stupně dvě vyučovací hodiny (konec v 9:40),
  • školní družina bude v plném provozu už 1. 9.,
  • školní kuchyně bude 1. 9. vydávat obědy žákům v čase 10:45–12:30.


Vzhledem k platným epidemiologickým opatřením proběhne ve třídách 1. 9. během první vyučovací hodiny PCR testování žáků 2.–9. ročníku na Covid-19. Testování proběhne stejným způsobem jako v závěru minulého školního roku. Jedná se o neinvazivní testy. Vyhodnocení testů provádí firma Spadia. Do obdržení výsledků PCR testů jsou žáci povinni nosit ochranu dýchacích cest (stačí rouška) ve společných prostorách školy a ve třídě, pokud nesedí v lavicích.

  • Testování se netýká žáků, kteří jsou nejméně 14 dní po plném očkování, respektive jsou maximálně 180 dní po zjištění pozitivity na Covid-19 (oboje je nutné doložit certifikovaným dokumentem).
  • Dítě s příznaky infekčního onemocnění nevstupuje do školy.
  • Pokud se žák odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest ve všech prostorách školy.   

Pro žáky, kteří se vrátili ze zahraničí, budou platit podmínky pro cestování a návrat Čechů do České republiky, které aktuálně stanoví Ministerstvo zdravotnictví .

Další testování PCR testy proběhne v pondělí 6. září. Žáci prvních tříd budou testováni 2. 9. (viz samostatné informace). Dítě, které nebude ve škole přítomno ve výše uvedených dnech testování, se následně otestuje v den příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby (zaměstnance školy).