Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Souhrnné informace o změnách v přijímacím řízení najdete v následujícím dokumentu.