PaedDr. Taťána Štětinová

třídní učitelka: 7.B
 
předměty: český jazyk, výchova k občanství, výtvarná výchova
 

kontakt

telefon: 549 271 551
e-mail: stetinova@zshudcova.cz