Mgr. Anna Jakšová

třídní učitelka: 8.A
 
předměty: dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, výchova k občanství, praktické činnosti
 

kontakt

telefon: 549 271 551
e-mail: jaksova@zshudcova.cz