Mgr. Alena Heřmánková

třídní učitelka: 9.A
výchovná a kariérová poradkyně - profesní orientace, vedoucí ŠPP
 
předměty: český jazyk, dějepis, výchova k občanství
 
kontakt
telefon: 549 271 551
e-mail: hermankova@zshudcova.cz