Mgr. Leona Geržová

třídní učitelka: 6.A
 
předměty: chemie, přírodopis, výchova k občanství, výtvarná výchova
 

kontakt

telefon: 549 271 551
e-mail: gerzova@zshudcova.cz