Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Jakub Cimala ředitel školy
Ing. Mgr. Antonín Všetička zástupce ředitelky pro 1. stupeň, spec. pedagog
Mgr. Ivo Šm arda zástupce ředitelky pro 2. stupeň

 

Asistentky pedagogů

1. stupeň
2. stupeň
Bc. Martina Danielová Barbora Hladíková, Dis
Mgr. Radka Kůřilová Tereza Tauvinklová
Nováčková Hana  

 

Poradenské pracoviště

Mgr. Alena Heřmánková vedoucí ŠPP, kariérový poradce
Mgr. Jitka Hejzlarová metodik prevence
Mgr. Dagmar Černá speciální pedagog
Ing. Antonín Všetička speciální pedagog
Mgr. Ondřej Mikauš školní psycholog
Mgr. Radka Kůřilová školní psycholožka
Mgr. Dagmar Černá výchovný poradce

 

Školní družina

Jana Kaštánková  vedoucí vychovatelka
Michaela Bartáková vychovatelka
Bc. Věra Bláhová  vychovatelka
Bc. Martina Danielová vychovatelka
Barbora Hladíková, Dis. vychovatelka
Lenka Kislingová  vychovatelka
Mgr. Iva Muchová  vychovatelka
Hana Nováčková  vychovatelka
Mgr. Vlasta Širučková vychovatelka
Tereza Tauvinklová vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci

Miroslava Bednářová  ekonomka 
Ivana Leikepová asistentka ředitelky, personalistka
   
Jan Zivčák  školník 
Petra Fuchsová uklízečka
Radka Melánová uklízečka 
Marcela Recmanová uklízečka
Anna Uhrovičová uklízečka
Mbiyawanga Wole  uklízečka 
   
Václav Jagelský vrátný
Květoslava Věžníková vrátná 

 

Školní jídelna

Miluše Orletová  vedoucí školní jídelny 
Ivana Pešková  kuchařka 
Marie Svobodová  kuchařka 
Ivana Faltová  prac. obchod. provozu 
Anna Uhrovičová prac. obchod. provozu 
Zdeňka Strnadová prac. obchod. provozu 
Jitka Valdová prac. obchod. provozu