Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Jakub Cimala ředitel školy
Ing. Mgr. Antonín Všetička zástupce ředitele pro 1. stupeň, spec. pedagog
Mgr. Ivo Šm arda zástupce ředitele pro 2. stupeň

Poradenské pracoviště

Mgr. Alena Heřmánková vedoucí ŠPP, kariérový poradce, výchovný poradce
Mgr. Jitka Hejzlarová metodik prevence
Mgr. Barbora Neveselá speciální pedagog
Mgr. Petr Davídek školní psycholog
Mgr. Ondřej Mikauš školní psycholog

 

Školní družina

Mgr. Iva Muchová  vedoucí vychovatelka
Bc. Věra Bláhová  vychovatelka
Jana Kaštánková  vychovatelka
Lenka Kislingová  vychovatelka
Bc. Jana Rovenská vychovatelka
Mgr. Vlasta Širučková vychovatelka
Bc. Tereza Tauvinklová vychovatelka
 Bc. Michaela Váňová  vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci

Miroslava Bednářová  zást. ředitele pro ekonomiku a provoz 
Petra Fuchsová sekretářka, pronájmy
Ing. Lenka Ostřížková, DiS. personalistka, mzdová účetní
   
Roman Hradecký školník
Ludmila Galášová  uklízečka 
Radka Melánová uklízečka 
Marcela Recmanová uklízečka
Mbiyawanga Wole  uklízečka 
   
Václav Jagelský vrátný
Rudolf Kaisr vrátný

 

Školní jídelna

Miluše Orletová  vedoucí školní jídelny 
Ivana Pešková  kuchařka 
Marie Svobodová  kuchařka 
Michaela Dvořáčková prac. obchod. provozu 
Ivana Faltová  pomocná kuchařka
Anna Uhrovičová pomocná kuchařka
Zdeňka Strnadová prac. obchod. provozu