Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Jakub Cimala ředitel školy
Ing. Mgr. Antonín Všetička zástupce ředitele pro 1. stupeň, spec. pedagog
Mgr. Ivo Šm arda zástupce ředitele pro 2. stupeň

 

Asistentky pedagogů

1. stupeň
2. stupeň
Bc. Michaela Bartáková Mgr. Karolína Baráková
Bc. Jana Rovenská Markéta Machalcová
Mgr. Hana Nováčková Tereza Tauvinklová

 

Poradenské pracoviště

Mgr. Alena Heřmánková vedoucí ŠPP, kariérový poradce, výchovný poradce
Mgr. Jitka Hejzlarová metodik prevence
Ing. Antonín Všetička speciální pedagog
Mgr. Ondřej Mikauš školní psycholog
Mgr. Radka Kůřilová školní psycholožka

 

Školní družina

Jana Kaštánková  vedoucí vychovatelka
Mgr. Karolína Baráková vychovatelka
Michaela Bartáková vychovatelka
Bc. Věra Bláhová  vychovatelka
Lenka Kislingová  vychovatelka
Mgr. Iva Muchová  vychovatelka
Mgr. Vlasta Širučková vychovatelka
Tereza Tauvinklová vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci

Miroslava Bednářová  ekonomka 
Ivana Leikepová asistentka ředitele, personalistka
   
Jan Zivčák  školník 
Petra Fuchsová uklízečka
Radka Melánová uklízečka 
Marcela Recmanová uklízečka
Anna Uhrovičová uklízečka
Mbiyawanga Wole  uklízečka 
   
Václav Jagelský vrátný
Květoslava Věžníková vrátná 

 

Školní jídelna

Miluše Orletová  vedoucí školní jídelny 
Ivana Pešková  kuchařka 
Marie Svobodová  kuchařka 
Michaela Dvořáčková prac. obchod. provozu 
Ivana Faltová  prac. obchod. provozu 
Anna Uhrovičová prac. obchod. provozu 
Zdeňka Strnadová prac. obchod. provozu