Úřední deska

 
Úplný název:
Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení subjektu:
Zřizovatelem školy je:
Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, Brno 621 00, tel. 538 706 279, www.medlanky.cz.

Úplný název školy:

Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je:

Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, Brno 621 00, tel. 538 706 279, www.medlanky.cz

 

Kontaktní poštovní adresa školy:

Základní škola Brno, Hudcova 35, 621 00 Brno

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola Brno, Hudcova 35, 621 00 Brno

Telefonní číslo:

549 271 551

ID datové schránky - cf8mjyk

Adresa internetové schránky https://www.zshudcova.cz/

Adresa e-podatelny skola@zshudcova.cz

Bankovní spojení

Číslo účtu: 6876410247/0100, KB Brno-město

IČO 62156888

 

Škola není plátcem DPH

 

Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy.
Podmínky a způsob poskytování informací stanová zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla pro poskytování informací naleznete ve směrnici o poskytování informací. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.