9.B

Třídní učitelka

Mgr. Gabriela Kryšková

Zastupující třídní učitelka

Mgr. Alena Heřmánková

Rozvrh hodin

Aktuality

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

12.11.2019 18:37
V pondělí 11. listopadu se všichni žáci 9. ročníku zúčastnili školního kola dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku je přelom 19. a 20. století, tedy období, které deváťáci v současné době probírají na hodinách dějepisu. A termín 11. listopad, Den válečných veteránů, je...

Přírodovědný klokan

25.10.2019 14:14
V pátek 18. října se na naší škole konala tradiční soutěž "Přírodovědný klokan", které se zúčastnili žáci z 8. a 9. ročníků. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a...

Soutěž v programování LEGO robotů

18.10.2019 13:19
V pondělí se na ZŠ Husova konala soutěž v programování LEGO robotů s podtitulem Havárie v elektrárně. Na skvělé výsledky z loňského roku navázaly týmy z naší školy i letos. Čtyřčlenné týmy měly za úkol si nejprve sestavit svého robota, který měl následně řešit situace, které mohou nastat...

Volby do žákovského parlamentu

18.10.2019 07:58
Ve dnech 9. a 16. října se ve škole uskutečnily volby do školního parlamentu. Hlasování se zúčastnili žáci druhého stupně a měli na výběr z několika možných kandidátů. Za každou třídu byli voleni dva zástupci, kteří budou obhajovat a prosazovat zájmy studentů v parlamentu. Účast byla...

Exkurze do Berlína

18.10.2019 07:44
Ve dnech 6. až 10. října se uskutečnila exkurze 48 žáků 8. a 9. tříd do Berlína a oblasti česko-polsko-německého příhraničí.  Hlavním cílem exkurze bylo poznat oblasti, které byla po druhé světové válce rozděleny mezi středoevropské státy. První den jsme navštívili území rozprostírající se...

Evropský den jazyků

03.10.2019 14:31
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 u nás ve škole vyvrcholil Evropský den jazyků. Do tohoto projektu se zapojili všichni žáci a žačky od čtvrtých až po deváté třídy. V jednotlivých jazykových skupinách se losovaly země Evropy a děti potom dělaly na danou zemi projekt ve skupinkách. Budeme rádi, když...

Ukliďme Česko

26.09.2019 15:05
Ve čtvrtek, dne 26. září, se žáci devátých ročníků zúčastnili celosvětové akce Ukliďme svět (Ukliďme Česko). Žáci i vyučující byli předem vybaveni rukavicemi a plastovými pytli na odpad a v okolí Medláneckého kopce se dali do práce. Žáci se úkolu zhostili se zápalem pro věc,...

Exkurze do Prahy - 9. ročník

16.09.2019 14:42
V pátek 13. září v časných ranních hodinách vyjeli naši deváťáci vlakem z Králova Pole na dějepisně- literární exkurzi do Prahy. Čekal je velmi náročný den plný kulturních, politických i společenských zážitků. Během pátečního dopoledne a odpoledne stihli žáci v doprovodu...