8.A

Třídní učitelka

Mgr. Anna Jakšová

Zastupující třídní učitelka

Mgr. Gabriela Kryšková

Rozvrh hodin

 

Aktuality

Hry bez hranic

01.02.2019 10:01
Den, kdy vydáváme žákům pololetní vysvědčení, obvykle zpestřujeme druhostupňovým třídám různými zábavnými programy. Letos jsme na 4. a 5. vyučovací hodinu připravili v tělocvičně školy „Hry bez hranic“. Jednotlivé disciplíny tematicky souvisely s výukou: V češtině žáci...

Bruslení - 2. stupeň

07.01.2019 17:50
Začátek nového kalendářního roku byl pro žáky ve znamení pohybu. Tělocvikáři připravili pro druhý stupeň dva dny sportovních aktivit. Po novoročním turnaji ve sportovních hrách O putovní pohár ředitele školy si následující den žákyně a žáci obuli brusle a vyjeli na ledovou plochu v hokejové...

Vánoční jarmark

20.12.2018 18:51
Dne 19. 12. 2018 se chodbami naší školy rozezněly tóny koled, ve vzduchu byla cítit příjemná vánoční atmosféra, vůně punče, čaje, kávy i cukroví připraveného žáky naší školy. V tento den jsme se rozhodli zpříjemnit si adventní čas na Vánočním jarmarku v prostorách naší školy společně...

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2018-2019

11.12.2018 08:51
Soutěž je celorepubliková a je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd ZŠ. Je zaměřena na propagaci chemie na základních školách. Soutěž je tříkolová + celostátní finále. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a v dalších kolech i patřičnou zručnost v laboratoři. Jako...

Přírodovědný klokan

11.12.2018 08:48
Kategorie kadet - žáci osmého a devátého ročníku Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V každé kategorii byl zadán soutěžícím...

Olympiáda v českém jazyce

07.12.2018 09:07
Již tradičně se konala na druhém stupni naší školy olympiáda v českém jazyce. Školního kola se zúčastnili žáci a žákyně 8. a 9. ročníku. Celkovým vítězem se po absolvování mluvnické i slohové části stal Vítězslav Raušer ze třídy 9. A, který i postupuje do městského kola. Náhradníkem a současně...

Festival vzdělávání

27.11.2018 09:40
V pátek 23. listopadu obě osmé třídy a třída 9. A navštívily Festival vzdělávání aneb Veletrh středních škol, který se již tradičně konal v prostorách BVV. V tomto roce byla tato akce rozšířena na tři dny a nově se konala ve dvou pavilonech – G1 a G2. Zatímco v pavilonu G1 se na...

Přednášky v hodinách českého jazyka

22.11.2018 08:23
Ve středu 21. listopadu proběhly v 7. a 8. ročníku v rámci hodiny českého jazyka a literatury přednášky, které byly vedeny lektorkami z Biskupství brněnského. V sedmých třídách byla přednáška věnována odkazu sv. Cyrila a Metoděje, v osmých třídách byla námětem přednášky...

Dějepisná olympiáda

20.11.2018 16:55
Ve středu 14. listopadu se na naší škole konalo školní kolo 48. ročníku dějepisné olympiády. Zúčastnili se jej všichni žáci osmého a devátého ročníku. Téma letošní olympiády znělo: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Celkovým vítězem školního kola se stal žák 9....

Plavání

09.10.2018 21:14
Žáci druhého stupně šestých, sedmých a osmých tříd absolvovali na plaveckém bazénu program, kde předvedli své plavecké dovednosti. Kromě plavání došlo i na hry ve vodě v podobě lovení puků, štafetových her, kohoutích zápasů, skoků do vody a her s míčem.  Vrcholem bylo měření 50...