6.B

Třídní učitelka

Mgr. Lenka Koudelková

Zastupující třídní učitelka

Mgr. Leona Geržová

 

Rozvrh hodin