6.A

Třídní učitelka

Mgr. Gabriela Kryšková

Zastupující třídní učitelka

Mgr. Lucie Blažková

Aktuality

Adaptační kurz šestých tříd

11.09.2020 16:11
Školní rok začal pro žáky 6. tříd adaptačním kurzem. Jeho cílem bylo usnadnit žákům přechod z 1. na 2. stupeň, seznámit se se svojí novou třídní učitelkou, s panem zástupcem pro 2. stupeň a se školním psychologem, ale také se naučit prostřednictvím připraveného pestrého programu vzájemně...