6.A

Třídní učitelka

Mgr. Leona Geržová

Zastupující třídní učitelka

Mgr. Lenka Koudelková

Rozvrh hodin