4.B

Třídní učitel

Mgr. Gabriela Krčová

Zastupující třídní učitelka

Mgr. Hana Zmeškalová

Aktuality

Sportovní den 1. stupně a vyhlášení výsledků

11.10.2020 11:45
Jeden z posledních slunečných dnů v září jsme si s dětmi 1. stupně užili sportovní den v areálech venkovních sportovišť. Žáci se utkali mezi sebou v rámci ročníků v disciplínách skok do dálky, hod míčkem, běh na 50m a vytrvalostní běh. Pro první třídy nachystala...