1.A

Třídní učitel

Mgr. Hana Nahodilová

Zastupující třídní učitelka

Mgr. Marie Kolářová

Aktuality

Mikulášská nadílka

07.12.2020 16:56
Ani v letošním školním roce na nás nezapomněli Mikuláš, čert a anděl ,kteří přinesli dětem v pátek 4. 12. 2020 nadílku, připravili si pro ně program a dokonce nám přinesli mikulášské, andělské a čertovské poselství. Také děti si pro celou družinu připravily nějaké básničky a písničky a...

Pasování žáků prvních tříd na rytíře literatury a čtenáře knihovny

22.10.2020 10:07
V úterý 6. 10. byli žáci třech prvních tříd pasováni v knihovně Jiřího Mahena na čtenáře. Celý program připravila paní knihovnice Šárka Ondrušková. Pasování se také zúčastnila paní místostarostka Kateřina Žurková v roli královny, princezny si zahrály děvčata z druhého stupně...

Sportovní den 1. stupně a vyhlášení výsledků

11.10.2020 11:45
Jeden z posledních slunečných dnů v září jsme si s dětmi 1. stupně užili sportovní den v areálech venkovních sportovišť. Žáci se utkali mezi sebou v rámci ročníků v disciplínách skok do dálky, hod míčkem, běh na 50m a vytrvalostní běh. Pro první třídy nachystala...