Informace o stravování

Matrika strávníků – šk. r. 2021/2022

1. Řádně vyplněnou přihlášku ke stravování na šk. r. 2021/2022 (předána žákům, uvádět třídu budoucí) odevzdat do 18. 6. 2021 třídnímu učiteli.

2. Ukončení stravování (dočasné odhlášení, přechod na jinou školu, stěhování) nahlásit do školní jídelny.

3. Přeplatky stravného budou vráceny na účet v měsíci 07/2021. Pokud došlo ke změně účtu, žádám o nahlášení změny.

4. Od měsíce 08/2021 je nutné upravit výši stálé zálohy dle věku dítěte (při platbách nutné uvádět variabilní symboly).

5. 25. 8. 2021 bude všem strávníkům přihlášen chod č. 1 a od tohoto dne lze provádět změny ve stravování.

Měsíc 06/2021 – výdej obědů prvý den nepřítomnosti žáka ve škole – zadní vchod do kuchyně (zelená vrata). Výdejní doba: 10:45 hod. – 11.15 hod.