Informace o stravování

1. Přihláška ke stravování šk. r. 2020/2021
– stáhnout z webu /www.zshudcova.cz – sekce školní jídelna
– vyzvednout ve školní jídelně / zadní vchod do kuchyně -zelená vrata/
Řádně vyplněnou odevzdat do 19. 6. 2020:
– poštovní schránka na budově školy
– e-mail: jidelna@zshudcova.cz
– odevzdat ve školní jídelně /zadní vchod do kuchyně – zelená vrata/
Bez přihlášky nelze stravování poskytovat.

2. Přeplatky stravného za školní rok 2019/2020 budou vráceny na příslušné účty v měsíci
07/2020. Proto zasílejte finanční prostředky na stravování na účet školní jídelny až
v měsíci 08/2020 /platba obědů na měsíc září/ .

3. Objednávka obědů na měsíc září – od 24. 8. 2020

4. Cena 1 obědu – doplňková činnost – od 1. 9. 2020
POTRAVINY KČ 35,–
PROVOZNÍ NÁKLADY KČ 33,–
—————————————————–
Cena 1 obědu Kč 68,–