Výše stravného

Určena dle věkové hranice – Vyhláška 107/2008 Sb.

                                                                                                                      

7 - 10 let 27,- Kč 600,-
11 – 14 let 29,- Kč 640,-
15 a víc 30,- Kč 660,-
cizí strávníci 56,- Kč  

 

Pokud žák dosáhne vyšší věkové hranice ve školním roce (tj. 1.9.2017 - 31.8.2018), platí již od začátku školního roku vyšší sazbu (např.15 let dovrší až 12.8.2018, ale od 1.9.2017 patří do kategorie 15 a více, tj. stálá platba Kč 660,-).

 

Při neodhlášené stravě

 

Věk Fin. limit Provozní náklad Platba celkem
7 – 10 let 27,- 26,- 53,-
11 – 14 let 29,- 26,- 55,-
15 a více 30,- 26,- 56,-

 

Vratka přeplatků stravného za předchozí školní rok – měsíc červenec na příslušné účty.

 

Výdej obědů: doplňková činnost + neplánovaná absence 11:15 – 11:40 hod.

žáci a zaměstnanci 11:45 – 14.00 hod.

Pitný režim: velká přestávka 9:40 – 10:00 hod. v jídelně za přítomnosti pedagogického dozoru.

 

Z řad rodičů uvítáme provádění degustace jídel a zápis do degustační knihy.

Připomínky ke stravování nahlaste vedoucí kuchyně.

 

S organizačním a provozním řádem školní jídelny na školní rok 2017/2018 budete seznámeni na první třídní schůzce a provozní řád bude vyvěšen ve školní jídelně a na nástěnce u hlavních vchodových dveří do ZŠ.

 

Možnost platby

 

1. BEZHOTOVOSTNĚ – číslo účtu školní jídelny 23830621/0100

2. VÝJIMEČNĚ POŠTOVNÍ POUKÁZKOU

 

Stálou platbu (dle věkové kategorie) zadejte tak, aby již 15. každého měsíce byla připsána na účet školní jídelny. Uvádějte správný variabilní symbol, který byl strávníkovi přidělen. Platba je připisována na kartu strávníka dle variabilního symbolu. Sourozenci mají shodný variabilní symbol.