Informace ze školní jídelny

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Škola zařazena do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Výše stravného:

  •  7 – 10 let                  Kč 27,-                        stálá platba Kč 600,-
  • 11 – 14 let                 Kč 29,-                        stálá platba Kč 640,-
  • 15 a více let               Kč 30,-                        stálá platba Kč 660,-

Žák má nárok na stravování pouze prvý den nepřítomnosti ve škole. Pokud není dále odhlášen, zákonný zástupce je povinen uhradit kromě finančního normativu i stanovené provozní náklady Kč 26,-  - změna.       

Ve školní jídelně se dietní stravování  nevaří /viz provozní řád školní jídelny/.

Platby musí být  na účet školní  jídelny(23830621/0100) připsány nejpozději do 15. každého měsíce. Na kartu strávníka jsou připisovány dle variabilních symbolů, proto je nutné přidělený variabilní symbol uvádět, jinak nelze platbu identifikovat. 

Od 20. každého měsíce lze objednávat obědy na následující měsíc. 

Zakoupený čip na stravování je majetkem  žáka.

Změnu účtu v průběhu školního roku nahlásí do školní jídelny.

Projekt mléko do škol – nové nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Neochucené mléko a jogurty budou zdarma pro všechny žáky ZŠ. Ochucená mléka budou za dotovanou cenu, a to prostřednictvím školního automatu. Žáci využívají nadále předplacených karet. Provozovatel distribuce: COME vending s.r.o.

Projekt ovoce a zelenina do škol – nové nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Dodávky rozšířené i pro žáky II. stupně. Provozovatel distribuce: OVOCENTRUM V+V s.r.o. Podrobné informace naleznete v měsíci září na www.zshudcova.cz

S organizačním a provozním řádem školní jídelny na šk. r. 2017/2018 budete  seznámeni na první třídní schůzce a bude vyvěšen ve školní jídelně , na nástěnce u hlavních vchodových dveří do ZŠ  a na stránkách školy.

Školní stravování se řídí ve školním roce 2017/2018 doporučením MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR ke  SPOTŘEBNÍMU KOŠI.

  • usměrňuje a vede školní jídelnu směrem k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku
  • je doplňující metodikou k metodice výpočtu výživových norem prostřednictvím spotřebního koše
  • dává prostor pro vlastní invenci a kreativitu, podporuje nápadité pokrmy

V měsíci 01/2016 naše škola vstoupila do programu „SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA“

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA pomáhá dětem v rozvoji dovednosti a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu. Nutriční doporučení MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR KE SPOTŘEBNÍMU KOŠI se stala jedním z nástrojů, se kterým  projekt ZDRAVÁ VÝŽIVA pracuje.

Cílem celého programu je poskytnout dostatek informací, podkladů, rad a celkově dát prostor školním jídelnám, aby byla místem, kam děti rády chodí a kde jim chutná.

V novém školním roce usilujeme o získání Stříbrného certifikátu.

 

Foto viz fotogalerie