Objednávka obědů

 

Elektronicky: www.strava.cz
 

 

OBJEDNÁVÁNÍ

 

1. TERMINÁL

Terminál je k dispozici v budově ZŠ naproti vchodu do jídelny. Objednávání pomocí čipu se provádí dle vyvěšeného návodu u terminálu. Systém automaticky hlídá, zda má strávník dostatečné zálohové finanční krytí. Pokud nejsou finanční prostředky na kartě strávníka, dojde k zablokování možnosti objednávky obědů.

 

2. PŘES INTERNET ( je nutné odevzdat formulář s údaji)

Opět sledujte finanční prostředky. Pokud máte mínusové konto, neobjednávejte. Objednávka bude odeslána, ale pro nízký stav konta strávník není přihlášen!!!

 

  • www.strava.cz
  • vyplnit „výběr zařízení“ 5542 – odeslat
  • zadat data z odevzdaného formuláře – odeslat
  • objednávka stravy
  • zadat vybraná jídla a potvrdit

 

OBJEDNÁVÁNÍ OD 20. DNE KAŽDÉHO MĚSÍCE

 

ODHLAŠOVÁNÍ, PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 

Nejpozději do 12:00 hod. na následující den

1. PŘES INTERNET

2. NA TERMINÁLU

3. TELEFONICKY (549 273 188 nebo 774 477 420) jen výjimečně (např. nemoc)

 

POZNÁMKA: objednávání stravy na první den školního vyučování po dnech volna (prázdniny, ředitelské volno…) je možné nejpozději vždy poslední den školního vyučování do 12:00 hod. před daným volnem.

  

Škola odhlašuje žákům pouze dny, které se týkají celé školy (ředitelské volno, prázdniny). Výlety, školy v přírodě… si odhlašuje každý sám.

 

Nárok na stravu má žák pouze první den omluvené (neplánované) nepřítomnosti ve škole. Pokud nebude dítě v době nepřítomnosti ve škole odhlášeno ze stravování a školní jídelna oběd připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy (finanční normativ dle věku dítěte + stanovené provozní náklady).

 

Obědy se vydávají pouze do jídlonosičů. Jídlo je určené k okamžité spotřebě. Školní kuchyně ručí za jídlo do okamžiku výdeje.