Termíny přijímacího řízení na SŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Upozorňuji na termín v podávání přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia bez talentové zkoušky – je to – 1. březen 2021.

 

Pozn. JE DOBRÉ PODAT PŘIHLÁŠKU MINIMÁLNĚ TÝDEN PŘED POSLEDNÍM TERMÍNEM, ZVLÁŠTĚ POKUD POSÍLÁTE PŘIHLÁŠKU POŠTOU.

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 12. května 2021 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Do 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazeč může, ale nemusí, podat DVĚ přihlášky, i na jednu střední školu může podat dvě přihlášky, pokud se jedná o dva různé obory v rámci jedné školy.

 

 

DALŠÍ KOLA přijímacího řízení – není omezen počet přihlášek ani počet škol, není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení.

 

Důležité odkazy:

www.msmt.cz

www.cermat.cz

www.vyberskoly.cz

 

Zajímavé a užitečné odkazy:

ATLAS ŠKOLSTVÍ – JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ PODLE OBORŮ

INFORMACE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ