Konzultační hodiny pracovníků ŠPP

VEDOUCÍ ŠPP Mgr. Alena Heřmánková čtvrtek 15.00 – 16.00
KARIÉROVÝ PORADCE
VÝCHOVNÝ PORADCE Mgr. Dagmar Černá čtvrtek 15.00 – 16.00
METODIK PREVENCE Mgr. Jitka Hejzlarová středa 9.40 – 10.00 (žáci)
čtvrtek 16.30 – 17.00 (zákonní zástupci)
SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ Mgr. Dagmar Černá čtvrtek 15.00 – 16.00
Mgr., Ing. Antonín Všetička
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG Mgr. Ondřej Mikauš čtvrtek 15.00 – 16.00
ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA Mgr. Radka Kůřilová úterý 15:00 - 16:00