Konzultační hodiny pracovníků ŠPP

VEDOUCÍ ŠPP Mgr. Alena Heřmánková  
VÝCHOVNÝ PORADCE
KARIÉROVÝ PORADCE
Mgr. Alena Heřmánková čtvrtek 15:00 - 16:00
METODIK PREVENCE Mgr. Jitka Hejzlarová žáci: čtvrtek 9:40 - 10:00
zákonní zástupci po dohodě
SPECIÁLNÍ PEDAGOG Mgr., Ing. Antonín Všetička čtvrtek 15:00 - 16:00
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG Mgr. Ondřej Mikauš čtvrtek 14:00 - 16:00
ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA Mgr. Radka Kůřilová úterý 14:00 - 16:00