Získané granty z MŠMT na dva školní projekty

31.03.2019 21:04

Naše škola získala přibližně 300 000 Kč z MŠMT na realizaci dvou projektů, které se uskuteční v tomto kalendářním roce. 

První aktivitou je vzdělávání cizinců na naší škole. Získané prostředky budou použity na realizaci kroužků pro doučování cizinců v českém jazyce a také na nákup pomůcek pro potřeby žáků. 

Druhý projekt se jmenuje „Proměna hranic ve střední Evropě (1945-1989) – lidé, města a krajina“. Cílem projektu je srozumitelným způsobem přiblížit žákům historii střední Evropy v období konce druhé světové války a následné studené války až do roku 1989. Projekt se bude věnovat důsledkům nového uspořádání Evropy po 2. světové válce a následně i problematice železné opony. V rámci projektu si žáci uvědomí vliv rozdělení hranic na místní krajinu a život ve střední Evropě v době studené války. Žáci během projektových aktivit poznají rozdíly mezi demokratickou společností a totalitním státem, stejně tak pochopí evropské a světové historické souvislosti. Důraz bude kladen i na mezipředmětové vzdělávací aktivity. V rámci projektu proběhnou exkurze do Národního parku Podyjí, na jihovýchodní Moravu a v září nebo říjnu následujícího školního roku do Berlína. Doprava u všech exkurzí bude hrazena z grantu MŠMT, stejně jako nákup několika tabletů a softwaru na úpravu fotografií.

Jakub Cimala

Zpět