Zeměpisná vycházka 8. ročníků

22.05.2017 20:22

Součástí Dne Země byla pro osmé ročníky i zeměpisná vycházka v lokalitě Přírodního parku Baba. Žáci část lokality prošli, aby se seznámili s důvody založení přírodního parku, s historií území, s faunou a flórou a v neposlední řadě i s významem pro návštěvníky ať už pěší, na kole nebo na koni. Velké množství poznatků žáci získali na stanovišti U obrázku a to díky informační tabuli a pečlivě si vše poznačili do pracovních listů.

Mgr. Jitka Hejzlarová

foto viz fotogalerie

Zpět