Zeměpisná vycházka Medlánecké kopce

04.10.2017 13:03

V pátek 29.9. absolvovali žáci šestých ročníků zeměpisnou vycházku na Medlánecké kopce, kde své teoretické poznatky na základě pozorování a měření aplikovali v terénu. Žáci pracovali s mapou místní krajiny, s měřítkem mapy, pozorovali terén a zhotovovali zeměpisný náčrtek situace. Dále se učili pracovat s buzolou, určovali světové strany a azimuty. Žáci se rovněž zaměřovali na činnosti člověka a jeho vlivy na tvorbu i ochranu místní krajiny. Získané informace si zaznamenali do pracovních listů.

Mgr. Jitka Hejzlarová

foto viz fotogalerie

Zpět