Ze školní družiny

31.10.2018 08:42

Se začátkem nového školního roku zahájila v plném rozsahu činnost i školní družina i družinové zájmové činnosti – keramika, míčové hry, malá kuchařka a tvořivá dílna. Ve spolupráci naší školní družiny s Městským sportovním klubem a AC Moravská Slavia pokračuje i projekt „Sportovci do škol“ - v letošním roce zaměřený především na atletiku, aby děti, které v loňském roce absolvovaly atletickou přípravku, mohly v atletice dál pokračovat. Pravidelné tréninky na školním hřišti budou v zimním období vystřídány jiným sportem, v jednání je zařazení u dětí oblíbeného stolního tenisu.

Od posledního zářijového týdne dochází 1x týdně do školní družiny skupina studentek „Německého zemského gymnasia“ na Mendlově náměstí, kterým naše základní škola umožnila vykonat zde praxi, seznámit se s běžným provozem ŠD a připravit se tak na své budoucí povolání.

Přebohatá nabídka zájmových kroužků, které organizuje naše škola, družina či spolupracující organizace (pro žáky 1. stupně 18 zájmových kroužků ve více než 40 skupinách během týdne), by nebyla realizovatelná bez aktivní pomoci vychovatelek s přípravou dětí na jednotlivé zájmové činnosti. I přes limitované časové možnosti a náročnou organizaci se vychovatelkám daří skloubit svoji výchovně-vzdělávací činnost s téměř každodenním pobytem dětí venku i s účastí skupin a jednotlivců v zájmových útvarech.

Zpět