Zápis do prvních tříd

03.02.2016 10:33

Jak již jsme zmínili, poprvé v letošním školním roce proběhla elektronická podpora zápisu žáků do ZŠ. Již od 2.1.2015 byla pro rodiče k dispozici webová aplikace,  na které si rodiče mohli vyplnit a vygenerovat žádost o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání. Žádost byla jednotná pro všechny ZŠ v městě Brně. Tuto vygenerovanou a podepsanou žádost si rodiče pak přinesli s sebou k zápisu.

V polovině ledna pak proběhl na naší škole samotný zápis do 1. tříd. Naším přáním bylo, abychom tento významný den zpříjemnili nejen rodičům, ale hlavně budoucím školákům. V prostorách školy byly po dobu zápisu připraveny hravé úkoly. Na pěti barevně označených stanovištích si každý mohl zkusit či splnit několik aktivit – prolézt „tunelem“, skládat puzzle nebo ze stavebnice, nakreslit kamaráda, házet na cíl a mnoho jiných.  Děti si tak mohly nejen zkrátit volnou chvilku, ale také si při hrách rychleji zvyknout na prostředí školy. Nápomocni jim byli žáčci z pátých tříd, kteří se velmi snažili a za každý splněný úkol děti odměnili nalepením obrázku do vzpomínkového listu. Pro připomínku zápisu  byl připraven i fotokoutek. Věříme, že tento den byl pro všechny příjemný.

Letos  k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 bylo podáno 114 žádostí o přijetí. V příštím školním roce budou otevřeny čtyři první třídy

Těšíme se na všechny naše budoucí prvňáčky!

Zpět