Žák naší školy se díky slohové práci dostal až na obrazovky televize Nova…

18.03.2016 13:25

Erik Palásek ze třídy 6. A se na podzim 2015 zapojil se svojí třídou do výtvarně – slohové soutěže Srdce s láskou darované (viz dřívější aktualita). Součástí této soutěže byla i slohová práce – krátká esej věnovaná konkrétní osobě či skupině, které má být srdce darované. Žáci s třídní učitelkou se této části soutěže věnovali v hodinách slohu. Erik svůj dopis věnoval českým vojákům v Afgánistánu. Protože se o tuto tematiku Erik hodně zajímá a práce po korekturách J splňovala požadavky soutěžní práce, zvolily paní učitelky právě jeho práci a poslaly ji do soutěže. Erikova slohovka se však díky rodičům dostala i na Oddělení komunikace s veřejností Kanceláře Generálního štábu AČR. Když rodiče svůj dopis odesílali, asi netušili, co vše tato krátká slohová práce způsobí.  Erik byl pozván náčelníkem Generálního štábu AČR do Prahy, na vojenské letiště Praha – Kbely, do Armádního muzea, telefonicky hovořil s vojáky v Afgánistánu a jako jeden z dárků obdržel vlajku České republiky s podpisy vojáků 5. strážní roty.  O těchto nevšedních zážitcích se po návratu do školy podělil se svými spolužáky a s vyučujícími, kteří se o jeho pražské exkurzi dozvěděli ve večerních zprávách televize Nova a z internetu. Doufejme, že Erikovo mediální vystoupení pomůže i k dobrému výsledku jeho třídy v soutěži Srdce s láskou darované…

Mgr. Alena Heřmánková

Více informací viz článek na webových stránkách Ministerstva obrany: Mladý autor eseje o českých vojácích jim za odměnu zatelefonoval do Afghánistánu

Zpět