Výtvarná výchova s využitím keramické hlíny v 3.B a 5.B

22.05.2017 17:51

Tvoření z keramické hlíny bylo pro mnohé třeťáky i páťáky novou zkušeností, zábavou, ale poznáním možností magického materiálu. Za každým zadáním pracovního úkolu musí být srozumitená legenda, příběh, přísloví, citát…

Pro kvalitní výuku je nezbytná nejen znalost techniky modelování, ale i umění motivace. Motivace spolu s tvořivostí a charakterem utváří strukturu osobnosti člověka. A právě tvořivost je vlastnost, kterou stále více oceňujeme, je ovlivněna fantazií, inspirací a intuicí, podporuje ji potřeba seberealizace, zvídavost a vysoká inteligence. Naopak ji tlumí direktivní přístup dospělé autority, stereotyp. Tvůrčí myšlení není jen záležitostí vloh a nadání, ale i schopností a jejich rozvíjení. Základem pro tvořivé myšlení je navození vhodných podmínek. Je potřeba brát v potaz zejména individuální rozdíly dětí.

Hmat je nesmírně důležitý pro rozvoj vnímání světa kolem a pro další rozvoj smyslového vnímání a myšlenkových procesů a operací. To se velmi úzce váže k snad nejúčinnějšímu způsou učení se a tím je zážitkové učení. Dnes děti stále častěji poznávají okolní svět očima počítače či televize, informace jsou jim zprostředkovány prostřednictvím obrazovky počítače nebo televize a ty jsou plošné, takže brání dětem v rozvoji prostorové představivosti a prostorových vztahů.

Jednou z postatných výhod modelování je, že dává dětem možnost vnímat svět, svoje výtvory ve třech rozměrech. A existuje nespočet možností a námětů na modelování. Proto bychom měli dětem dávat mnohem víc podnětů k prozkoumání „kouzelného“ světa kolem a jeho možností.

Mgr. Marie Kolářová

foto viz fotogalerie

Zpět