Vyhodnocení sběrové soutěže školní družiny

18.06.2017 18:11

Stejně jako v loňském školním roce, jsme se i v tom letošním zapojili do ekologické soutěže, kterou  pod názvem "Soutěž s panem Popelou " vyhlašuje společnost FCC group (dříve A.S.A.). V účasti 126 základních, mateřských a speciálních škol v regionu Jižní Morava jsme nasbírali 2170 kilogramů papíru a umístili se tak na 79.místě. Nejúspěšnějšími sběrači se stali Sandra Andrlíková 2.A, Lukáš Skoták 2.B, Michaela Juráčková 4.B, Tomáš Macháček 4.B a Jan Žáček 6.A. Finanční prostředky získané ze sběrové soutěže použijeme na nákup sportovního vybavení a hraček pro školní družinu. Také jsme se zapojili do sběru víček od PET lahví, abychom pomohli přispět na léčbu dětem z centra Kociánka. Podařilo se nám nasbírat 135 kilogramů. Do sběru víček se nejvíce zapojili Vanda Miškovská 2.B, Roland Bičan 3.C, Martin Žíla 4.A, Daniela Zezulová 5.B, Patrik a Erik Ondruškovi z 2.A a 5.A. Všem dětem děkujeme za účast v soutěži a těšíme se, že se aktivně zapojí do sběrových soutěží i v příštím školním roce.

Mgr. Iva Muchová

Zpět