Veletrh středních škol

28.11.2017 11:08

Součástí přípravy žáků na jejich budoucí povolání a výběr vhodného typu střední školy je i exkurze na Veletrh středních škol a odborného vzdělávání. Této akce se již tradičně zúčastňují naši osmáci. V pátek 24. listopadu proto celá 8. A v doprovodu třídní učitelky navštívila veletržní pavilon G, kde se veletrh středního vzdělávání pravidelně koná. Žáci během prohlídky expozic jednotlivých škol plnili předem zadané úkoly, které budou následně zpracovávat v třídnických hodinách a v hodinách výchovy k občanství. Během exkurze se k naší pracovní skupině přidali i někteří rodiče našich osmáků a zhlédli nabídku středních škol společně se svými dětmi. Věříme, že tato akce splnila svůj účel a někteří žáci tak nalezli odpověď na otázku: Kam po základní škole?

Mgr. Alena Heřmánková

Zpět