Umělecký přednes aneb recitace 2017

03.04.2017 11:24

Jako každý rok, i letos jsme na škole pořádali přehlídku a soutěž v recitaci. Každá třída si opět zarecitovala a vybrala si dva zástupce do školního kola. V pátek 3. března se pak sešli kvalitní přednašeči. Z nich porota, ve složení učitelé a holky z devátých tříd, vybrala tyto nejlepší recitátory:

nultá kategorie                                        
  • 1. místo - Lukáš Pávek 1. C
  • 2. místo - Marek Dostalík 1. A
  • 3. místo - Tereza Hladíková 1. B
první kategorie
  • 1. místo Matyáš Lienerth 2. A a Tomáš Musil 2. C
  • 2. místo Jan Jagelský 2. B
  • 3. místo Klára Sedláková 3. B
druhá kategorie
  • 1. místo Filip Musil 5. A a David Ondráček 5. C
  • 2. místo Tamara Turečková 5. B
  • 3. místo Zuzana Kačerová 4. B

Výherci prvních míst z první a druhé kategorie se pak 9. března zúčastnili městského kola ve středisku volného času Lužánky. Filip Musil se stal výhercem druhé kategorie s postupem do krajského kola, jeho bratr Tomáš Musil výhercem první kategorie také s postupem do krajského kola. Matyáši Lienerthovi a Davidu Ondráčkovi děkujeme za kvalitní reprezentaci školy. Oběma bratrům budeme držet palce, zároveň velmi děkujeme za spolupráci jejich babičce, která velkou měrou přispěla k přípravě jejich přednesu. Děkujeme také naší školní porotě ve složení slečen Podracká, Fousková, Indrová, Bergerová, Ostřížková. Všem přejeme krásné jaro … třeba s knihou krásné poezie J

Mgr. Hana Odehnalová

foto viz fotogalerie

Zpět