The Action New Genration

05.12.2016 20:23

Na konci listopadu žáci 9. ročníků v rámci prevence dopravní výchovy navštívili evropský preventivní multimediální projekt The Action New Generation, který je plný skutečných příběhů a emocí. Toto představení je určené především všem budoucím a novopečeným řidičům, nicméně se také zaměřuje na spolujezdce, cyklisty a chodce. Realita dopravních nehod, příběhy skutečných lidí a osudové okamžiky, které změnily jejich život, mají jedno společné – mohou se stát komukoliv z nás. Součástí představení jsou nejen výpovědi záchranářů, policistů a hasičů, ale také mladí lidé, kteří při dopravní nehodě utrpěli závažná zranění, v jehož důsledku jsou upoutaní na invalidní vozík. Také oni své příběhy vyprávějí autenticky. Emotivně popisují, jak a proč k tomuto fatálnímu úrazu došlo a předkládají divákovi realitu života s tělesným postižením. Tento projekt žáky oslovil a měl kladný ohlas, o čemž svědčí i zpětná vazba žáků v rámci hodnocení celé akce.

Mgr. Jitka Hejzlarová

Zpět