Stříbrný certifikát

13.04.2018 08:00

Během letošního března se na naší škole podařilo splnit velmi náročná stříbrná kritéria programu Skutečně zdravá škola. ZŠ Hudcova se tímto stala pomyslnou vzorovou školou a příkladem dobré praxe. Podílíme se tím na kvalitním stravování žáků, jejich širším vzdělávání o jídle, na propojení školní jídelny s regionálními dodavateli a na šíření osvěty mezi rodiči. Poděkování patří nejen pracovnicím jídelny, ale i pedagogům, kteří podporují program v rámci plnění tematických plánů. Touto cestou děkujeme za metodické vedení odborníkům z programu Skutečně zdravá škola. Také velmi oceňujeme přístup našeho zřizovatele, který tyto aktivity intenzivně podporuje.

Dne 9. 4. 2018 jsme slavnostně převzali v reprezantičních prostorách Společenského centra Sýpka certifikát za splnění stříbrných kritérií programu Skutečně zdravá škola.

Zpět