Slavnost "Klíčování" 1. A a 1. B

02.06.2019 13:48

Ve dnech 28. a 30. května se žáci obou prvních tříd dostavili do Knihovny Jiřího Mahena v Medlánkách na  slavnostní Klíčování.

Na začátku školního roku jsou všichni prvňáčci v knihovně pasováni na rytíře a čtenáře knihovny, a koncem školního roku knihovnice kontroluje, zda se děti skutečně naučily číst a poznají všechna písmenka.

Na děti v knihovně čekaly hádanky, pohádky, křížovka, ale také trochu popletená teta Běta, která dětem četla pohádky.

Protože se obě první třídy zapojily i do projektu Šňůrka plná písmenek, získali všichni  knížku "Kde se nosí krky" (autor Miroslav Tvrz). Tato kniha je jinak neprodejná a vychází pouze v rámci projektu "Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka". Podmínkou k získání odměny je mít přečtenou alespoň jednu knihu během školního roku a zúčastňovat se besed a ostatních akcí v knihovně.  Děti mohly získávat razítka do Šňůrky navíc za odevzdání obrázku ke knížce v knihovně. 

Velkou pochvalu zaslouží Verunka Lousová, která získala 40 razítek.

Už se těšíme na další knihovnické lekce ve 2. třídě. Nesmírně moc děkujeme naší obětavé paní knihovnici Ondruškové za to, jak nám otevřela dveře do knihovny. Pochopili jsme, že knížka je náš velký kamarád.

 

Zpět