Školy v přírodě

13.08.2017 21:53

Všechny třídy I. stupně  se postupně během II.pololetí zúčastnily týdenních pobytů v přírodě na tzv. Školách v přírodě.

       V termínu 24. – 28. dubna se zúčastnili žáci 1.A a 1.C školy v přírodě v osvědčeném Hotelu Myslivna v Nedvědici.
Na školu v přírodě odjelo celkem 49 dětí. Obě třídy prožily celý týden v pohádce – 1.A putovala Z pohádky do pohádky, kdy každý den děti pracovaly s jiným příběhem. Třída 1.C pak prožila týden s rytíři, jejich ctnostmi a zásadami. Prostředí hotelu umožnilo bohatý a pestrý program jak uvnitř budovy, tak venku v okolí. Jako celodenní výlet jsme zvolili prohlídku hradu Pernštejn s naučnou stezkou vedoucí z Nedvědice k hradu. Prohlídka byla poutavá, zajímavá a přizpůsobená věku a schopnostem dětí, takže výlet se i přes chladnější počasí velmi vydařil. Ve spolupráci s Lesy ČR žáci absolvovali výukový program o rostlinách a živočiších našich lesů plný praktických ukázek, manipulačních a pohybových činností. Součástí programu byla ukázka dravých ptáků a kožešin. Počasí bylo díky dubnovému termínu chladnější, ale děti byly velmi dobře vybavené, takže jsme si čas strávený v přírodě mohli opravdu užít.

       V termínu 3. – 7. dubna se na stejném místě uskutečnila škola v přírodě  pro 72 dětí ze třídy 1.B, 2.B a 2.C . Velkorysé prostory hotelu poskytly pohodlné zázemí i pro takhle velkou skupinu dětí. Přes brzký termín se počasí velmi vydařilo, a prvňáčci si tak přivezli spoustu krásných zážitků z vůbec první školy v přírodě.

      Nezapomenutelné zážitky si přivezly děti 2.A  i  3.B ze školy v přírodě v RS Hálův mlýn. Strávily zde krásných 5 dní, užily si spoustu legrace, sportovních a turistických zážitků. Učily se samostatnosti, sebeobsluze, pravidla společenského chování nejen v místnosti, ale i v přírodě. K největším zážitkům určitě patří výukový program lesní pedagogiky. Zde se děti zábavnou formou dozvěděly, jak chránit přírodu a jak se v ní chovat. Velkým překvapením byla ukázka cvičených psů, kteří měli speciální zkoušky. Poznali jsme, že pejsek dokáže vyvolat dobrou náladu a pohodu. Tento program Canisterapie byl zahrnut se souhlasem rodičů. Děkujeme moc také našim paním vychovatelkám za velmi hezky připravenou odpolední činnost.Pobyt se všem líbil, prostě bylo to bezvadné! Zajeďte se tam podívat, je tam krásně.

       3.A a 3.C jela ve dnech 15.5. - 19.5.2017 na Horní Bečvu do  hotelu Cherry. Celá škola v přírodě byla na téma “Harry Potter”. Počasí jsme měli celou dobu ideální a vařili nám výborně. Každý den jsme podnikali dlouhé vycházky do krásného prostředí Beskyd. Děti nejvíc bavilo hrát vybíjenou a nabyté zkušenosti zúročily v turnaji ve famfrpále. Celou školu v přírodě jsme zakončili karnevalem, který byl také tématicky ve stylu školy čar a kouzel v Bradavicích.

       V třetím květnovém týdnu se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili školy v přírodě v Horní Bečvě. Úchvatná příroda Beskyd nabízí spoustu možností k různým aktivitám, proto jsme během týdne nevynechali žádnou příležitost. Navštívili jsme Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, zvládli jsme celodenní túru po Pustevnách, kterou jsme zakončili Naučnou stezkou Čertův mlýn až do Horní Bečvy. Celý týden se vydařil, sluníčko se na nás smálo a žáci si odvezli na památku spoustu zážitků a vzpomínek.

        Čtvrtý květnový týden strávili žáci pátých ročníků na škole v přírodě v Čenkovicích. Krásná okolní příroda nabízela spoustu možností k pohybovým a poznávacím aktivitám. Všichni žáci zvládli celodenní túru, jejímž cílem byl Suchý vrch s rozhlednou. Zpestřením programu byl výlet do nedalekého Letohradu, kde jsme navštívili Muzeum řemesel. Žáci se zde seznámili s různými řemesly, postupy výroby a měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si, jak probíhalo vyučování před sto lety. Celý týden se nám vydařil a žáci si odvezli ze školy v přírodě pěkné vzpomínky. 

foto viz fotogalerie

 

Zpět