Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

22.02.2019 13:14

Dne 18. 2. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Z každé třídy prvního stupně se ho zúčastnili dva/ě a více žáků a žaček neboli ti, kteří zvítězili v třídních kolech. Ti byli rozděleni do těchto věkových kategorií: 0. kategorie (1. ročník), 1. kategorie (2. a 3. ročník) a 2. kategorie (4. a 5. ročník). Každý ze sebe vydal to nejlepší. Porota po dlouhém rozhodování vybrala z každé věkové kategorie tři a více nejlepších. Oficiální vyhlášení školního kole proběhne příští týden i s odměnami.
Dva recitátoři z každé kategorie byli vybráni k reprezentaci svých schopností, třídy i naší školy do okresního kola.

Zpět