Projektový den ve 3.B: „Ochránci našeho zdraví“

14.10.2020 12:34

V úterý 6. října 2020 proběhl ve školní družině 3.B odpolední program se zaměřením na ochranu zdraví a prevenci dětských úrazů a nemocí.
Formou besedy s odborníkem z praxe, vědomostních a pohybových her, doplňovaček, šifrovaných zpráv, řešením navozených nebezpečných situací, ale také ukázkami a praktickým nácvikem obvazové techniky se děti seznámily se správnými postupy a zásadami poskytování první pomoci, s významem používání ochranných pomůcek při pracovních činnostech a sportu a s vhodnými řešeními složitých situací, do kterých se mohou děti dostat. Absolvováním připravených odpoledních aktivit se děti mohly přesvědčit, že nejspolehlivějším ochráncem svého zdraví je každý z nás. 

Nahlédnout můžete ve fotogalerii.

Jana Kaštánková

Zpět