Přírodovědný klokan

11.12.2018 08:48

Kategorie kadet - žáci osmého a devátého ročníku
Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

V každé kategorii byl zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahoval 24 úloh. Žáci vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení měli 40 minut čistého času. Každý soutěžící vstoupil do soutěže s 24 body.

Výsledky: 

  • 1. místo: Vítězslav Raušer 9. A 
  • 2. místo: Erik Palásek 9. A 
  • 3. místo: Jakub Růžička 8. B 

Vítězům gratulujeme :) 

Leona Geržová

Zpět