Přírodovědný klokan - kategorie Junior

20.10.2017 14:23

Jako každoročně na naší škole proběhla soutěž Přírodovědný Klokan. Soutěže se zúčastnili žáci osmého a devátého ročníku. Každý soutěžící vstoupil do soutěže s 24 body a plnil 24 soutěžních úloh ( úlohy za 3, 4, a 5 bodů). Maximální počet získaných bodů byl 120.

  • 1. místo:  Tereza Anna Čermáková                               75 b.                          9. B
  • 2. místo:   Vladimír Buda                                             70 b.                          9. B
  • 3. místo:   Marek Machala                                            65 b.                          9. B

Vítězům gratulujeme

Mgr. Leona Geržová

Zpět