Přírodovědně-dějepisná exkurze 7. ročníky

16.10.2019 14:43

Po stopách našich předků

Dne 2. října se žáci sedmých tříd vydali na přírodovědně-dějepisnou exkurzi do okolí Uherského Hradiště. Nejprve se zastavili v obci Modrá. V této obci navštívili sladkovodní expozici Živá voda, kde je při vstupu do areálu přivítala maketa vyzy velké. Žáci se zde podívali na život pod vodní hladinou a seznámili se s vodními živočichy. Jejich další kroky směřovaly do Archeoskanzenu Modrá, který představuje opevněné velkomoravské sídliště s rekonstrukcemi domů. Celým areálem je provázel svérázný průvodce v dobovém oblečení, žáci se tak lépe mohli vžít do drsného období raného středověku.

Po obědě se všichni přesunuli na nedaleké poutní místo Velehrad, aby se přesvědčili, že cyrilometodějská tradice je stále živá. Exkurze byla zakončena návštěvou národní kulturní památky – Památník Velké Moravy. V závěru exkurze si žáci na základě prohlídky připomněli vše, co se během celého dne dozvěděli.

Navzdory nevlídnému počasí se exkurze vydařila, žáci se vrátili domů plní zážitků a informací o Velké Moravě.

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii

 

Zpět