Preventivní program „Na zdraví?“

17.03.2016 10:33

V měsíci březnu shlédli žáci sedmých ročníků preventivní program v Centru prevence v Brně – společnosti Podané ruce zaměřený na škodlivost užívání alkoholu a preventivní opatření. Program byl realizovaný prostřednictvím metod divadla. Skrze příběh hlavní postavy byli žáci „vtaženi“ do tématu, v průběhu představení mohli komunikovat s hlavní postavou příběhu a nabídnout jí svůj vlastní pohled na její situaci. Zpětnou vazbou bylo vyplnění pracovních listů, ve kterých žáci doplňovali části příběhů, zaujímali svoje hodnocení a postoje k dané problematice a pokusili se sami napsat příběh, související s danou tématikou.

Mgr. Jitka Hejzlarová

Zpět