Preventivní přednášky Městské policie

13.11.2019 09:44

Každý rok žáci naší školy absolvují preventivní přednášky Městské policie zaměřené na rizikové chování žáků školního věku. A tak i v tomto školním roce každá třída měla preventivní program, který si pro žáky připravil pan strážník, který se prevenci věnuje v rámci svého povolání.

Přednášky byly přizpůsobené věku žáků a zaměřovaly se především na vzájemné vztahy, na dopravní výchovu, na prevenci šikany a kyberšikany, na prevenci úrazů, na kriminalitu mládeže a řadu dalších oblastí.

Žáci se dozvěděli nejen řadu zajímavostí, ale především informací, jak předcházet rizikovým jevům, jak chránit sami sebe před negativními vlivy, které mohou ohrozit jejich zdraví, jak pomoci kamarádovi, když se dostane do problémů, na koho se obrátit a u koho hledat pomoc.

Děkujeme Městské policii za dlouhodobou spolupráci a panu strážníkovi za zajímavé a poučné přednášky, které si pro naše žáky připravil.

 

Zpět