Přednášky v hodinách českého jazyka

22.11.2018 08:23

Ve středu 21. listopadu proběhly v 7. a 8. ročníku v rámci hodiny českého jazyka a literatury přednášky, které byly vedeny lektorkami z Biskupství brněnského. V sedmých třídách byla přednáška věnována odkazu sv. Cyrila a Metoděje, v osmých třídách byla námětem přednášky nejčtenější kniha na celém světě – Bible. Všechny třídy se aktivně zapojily do zajímavé práce obou přednášejících a svými znalostmi z hodin přednášející i příjemně překvapily.

Zpět