Přednáška o Bibli

18.10.2019 13:54

Dne 16. 10. proběhla u žáků osmých tříd přednáška na téma Bible. Žáci se zamýšleli nad tím, zda může být Bible pro dnešního člověka aktuální i dnes. Dozvěděli se spoustu informací o tom, jak Bible vznikala, jakými jazyky byla napsána a mnohé další. Žáci během přednášky zhlédli zajímavé videoukázky a prohlédli si různá vydání této knihy. Přednáška vhodně doplňovala učivo o Bibli, žáci získali nové informace a rozšířili si svůj všeobecný přehled.

 

Zpět