OVOV 2016

27.04.2016 16:15

Duben je měsícem zahájení atletické sezóny. První soutěží, která prověřila všestrannost našich žáků, byl Odznak všestrannosti olympijských vítězů, jehož hlavními zakladateli jsou naši zlatí olympionici desetibojaři Roman Šebrle a Robert Změlík. OVOV v Brně proběhl tradičně pod patronací další olympijské medailistky Šárky Kašpárkové.

Na žáky naší školy čekalo 5 nelehkých disciplín: kliky za dobu 2 minut, hod medicimbalem obouruč vzad, trojskok snožmo, přeskoky přes švihadlo po dobu 2 minut a volitelná disciplína 1000 metrů nebo dvouminutový driblink mezi kuželi. Všichni zúčastnění ze sebe vydali maximum a dokonce jsme přivezli stříbrnou a bronzovou medaili. Všem soutěžícím náleží pochvala za reprezentaci školy.

Mgr. Jitka Hejzlarová

foto viz  fotogalerie 

Zpět