Osvětim - Auschwitz

25.05.2017 12:40

S exkurzí do polské Osvětimi jsme vás seznamovali již několikrát a jsme rádi, že je o tuto výjimečnou akci mezi našimi žáky takový zájem. Není obvyklé, aby se učitelé vydali společně s žáky na tak náročnou cestu s cílem, na který musí žáky předem dlouhodobě připravovat. I letos se četba pamětí, dokumentární i umělecké filmy, prezentace a referáty žáků vyplatily. Přestože žáci věděli, co je čeká, osobní zážitek z míst, kde miliony lidí nesmyslně trpěly a umíraly, v nich zanechal hluboký dojem. Celý projekt jim poskytl hodně podnětů k přemýšlení. Jsme rádi, že po celou dobu exkurze se žáci chovali velmi slušně, a tak vhodným způsobem projevili úctu tomuto pietnímu místu. Jejich chování ocenil pan řidič i pan průvodce, který nám sdělil, že tak pozornou a slušnou skupinu dětí dlouho neměl. Děkujeme všem žákům, že dbají na dobré jméno naší školy.

Mgr. Alena Heřmánková a PaedDr. Taťána Štětinová

foto viz fotogalerie

Zpět