Online beseda - Jak na referát

09.11.2020 19:16

I přes distanční výuku se žáci 9. ročníku zúčastnili v pondělí 9. listopadu 2020 online besedy s paní Šárkou Ondruškovou - vedoucí pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Medlánkách. Hlavním tématem této besedy byl referát, se kterým se žáci setkávají nejenom na základní škole, ale bude je provázet i dalším studiem. Paní knihovnice měla připravenou velmi zajímavou prezentaci, kterou doplnila nejednou dobrou životní radou a zkušeností. Všem deváťákům se určitě tato beseda nejenom líbila, ale především jim měla pomoci s vypracováním ročníkové práce, kterou zakončí své studium na naší základní škole. Jedním z výstupů této besedy byl i pěkně vypracovaný tahák, kde byly shrnuty nejdůležitější informace z celé besedy. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci s naší medláneckou knihovnou.

Zpět