Odkaz Cyrila a Metoděje (přednáška)

26.10.2016 18:31

V úterý 25. října 2016 absolvovali žáci obou sedmých tříd přednášku s názvem Odkaz Cyrila a Metoděje. Tato přednáška je součástí dějepisně-literárního projektu Život na Velké Moravě a navazovala na předchozí exkurzi do archeoskanzenu Modrá, Velehradu a Starého Města. Žáci si během přednášky a následné diskuze připomněli některé historické informace, které získali během nedávné exkurze, a určitě svých znalostí využijí v hodinách dějepisu a literatury.

Mgr. Alena Heřmánková

Zpět